Έχει ήδη ψηφίσει επιτυχώς σε 1 από τις 10 κατηγορίες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2014»
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25  (εφεξής αποκαλούμενη η «Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2014» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι θα δημοσιευθούν τόσο στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr. όσο και στο microsite www.publicbookawards.gr, όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και η ψηφοφορία για τα βραβεία κοινού, ενώ τα βιβλία και οι συγγραφείς που θα αναδείξει το αναγνωστικό κοινό θα βραβευτούν σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα περίπου στα τέλη Μαΐου 2014 σε ακριβή ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στις 25 Απριλίου 2014 στον εν λόγω microsite.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14) έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην RETAIL WORLD Α.Ε. και στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β' βαθμού.
 3. Η διαδικασίες έχουν ως εξής: Υπάρχουν τρεις (3) κατηγορίες βραβείων, βραβεία κοινού, βραβεία κριτικής επιτροπής και βραβείo βιβλιοπωλείου Public.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ (7): Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών των βραβείων αυτών θα φιλοξενηθεί στο microsite www.publicbookawards.gr που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τους σκοπούς της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και θα διαρκέσει από τις 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 23.59 έως και τα μέσα Μαΐου 2014 σε ακριβή ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στις 25 Απριλίου 2014 στο εν λόγω microsite.Η διαδικασία της ψηφοφορίας, πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσα από το ανωτέρω microsite και ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.
Α’ ΦΑΣΗ έως 20 Απριλίου: Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το αγαπημένο τους βιβλίου μέσα από τις υποψηφιότητες/έργα που κατατέθηκαν έγκυρα, εμπρόθεσμα και χωρίς κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα από του εκδοτικούς οίκους που θέλησαν να συμμετέχουν στα ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2014 από την εκδοτική παραγωγή 2013 και μέσα από την λίστα της biblionet. και σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•       Εκδόσεις που τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από 01/01/2013 έως και 31/12/2013.
•       Εκδόσεις με ελληνική γλώσσα πρωτοτύπου   
•       Εκδόσεις που δεν έχουν καταργηθεί και διατίθενται.
•       Εκδόσεις των οποίων η θεματολογία εντάσσεται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες βραβείων. 
•       Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αυτοεκδόσεις.  
Ο κάθε αναγνώστης έχει δικαίωμα μίας (1) και μόνο ψήφου ανά κατηγορία και μπορεί να ψηφίσει σε μια (1) ή περισσότερες κατηγορίες.  Οι κατηγορίες είναι επτά (7) και έχουν ως εξής: Μυθιστόρημα της χρονιάς, Non-Fiction (Δοκίμιο, Έρευνα, Βιογραφία, Μαρτυρία), Ποίηση, Παιδική λογοτεχνία, Εφηβική λογοτεχνία, Μαγειρική και Κατηγορία «Βιβλίο που με έκανε να κλάψω… με μαύρο δάκρυ ή να γελάσω μέχρι δακρύων!»
Β’ ΦΑΣΗ: Η Εταιρεία στο δεκαήμερο ανάμεσα στις 20-30 Απριλίου 2014 θα ανακοινώσει στο microsite www.publicbookawards.gr με αλφαβητική σειρά, τα δέκα (10) δημοφιλέστερα βιβλία ανά κατηγορία βράβευσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, στην δεύτερη και τελική φάση θα συμμετάσχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες ανά κατηγορία.  Στη δεύτερη και τελική φάση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν αναδείξουν τον νικητή κάθε κατηγορίας επιλέγοντας από την παραπάνω λίστα με τα δημοφιλέστερα το αγαπημένο τους βιβλίο ανά κατηγορία. Όλοι οι συμμετέχοντες στην Β’ Φάση του Διαγωνισμού έχουν δικαίωμα μιας (1) και μόνο  ψήφου ανά κατηγορία. Τα αποτελέσματα των βραβείων θα ανακοινωθούν τέλος Μαΐου σε μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο και τους αναγνώστες.  Περισσότερες πληροφορίες για την τελετή απονομής θα ανακοινωθούν από την Εταιρεία αρχές Μαΐου.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2)
Στην συγκεκριμένη κατηγορία βραβείων συμμετέχουν όλοι οι εκδοτικοί οίκοι, που έχουν έγκυρα και εμπρόθεσμα επιβεβαιώσει την επιθυμία συμμετοχής τους στα «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2014» και συνεχίζουν την εκδοτική τους δραστηριότητα έως και σήμερα. Για τα εν λόγω βραβεία θα αποφασίσει κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από πρόσωπα που σχετίζονται λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητα –άμεσα ή έμμεσα- με τον κλάδο του βιβλίου.  Τα ονόματα τις επιτροπής θα κοινοποιηθούν στο microsite του Διαγωνισμού. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: Βραβείο Εκδοτικό Αποτύπωμα και Βραβείο Εκδότη την προώθηση του ελληνικού βιβλίου.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ PUBLIC (1): Στο διαγωνισμό θα διακριθεί και το «Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public» που θα ψηφίσουν οι πωλητές βιβλίου των καταστημάτων μας. Στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα συμπεριληφθούν βιβλία από τις κατηγορίες fiction  non fiction & ποίηση.

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων ή υποχρέωση αγοράς οιουδήποτε προϊόντος. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξολοκλήρου online με επίσκεψη του ενδιαφερομένου στο microsite www.publicbookawards.gr σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης, επιλέγοντας το πεδίο περί συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται, σύμφωνα με τις  διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ )  για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι: ονοματεπώνυμο και email επικοινωνίας. Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές εφόσον έχουν συμπληρωθεί αληθώς, ορθά και πλήρως τα σχετικά ως άνω πεδία και ο συμμετέχων θα καλείται να προβεί σε σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση, σε περίπτωση δε ανηλίκου σε επιβεβαίωση ύπαρξης της γονικής συναίνεσης, σε διαφορετική περίπτωση η Εταιρεία θα δικαιούται να προβεί σε ακύρωση της συμμετοχής. Επιπρόσθετα, θα ζητείται από τον συμμετέχοντα η ρητή παροχή ή μη της συγκατάθεσής του για την μελλοντική (εκτός διαγωνισμού) επικοινωνία εκ μέρους της Εταιρείας για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, τυχόν δε σχετική άρνηση δεν θα συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες προς επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, να γίνει αποδοχή των όρων όπως θα ζητείται από το σύστημα, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας.
 2. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση ηλεκτρονικού μηνύματος στην οθόνη του συμμετέχοντος που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της συμμετοχής του. Το μήνυμα αυτό θα εμφανίζεται στην οθόνη κάθε συμμετέχοντος που έχει συμπληρώσει σωστά τα αναγκαία ηλεκτρονικά πεδία, έχει επιβεβαιώσει τα ζητούμενα στον όρο υπ’ αριθμό 4 ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανίζεται ηλεκτρονικό μήνυμα που θα ενημερώνει περί της ακυρότητας της συμμετοχής. Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για τις οποίες ο συμμετέχων έχει διαβάσει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής και έχει αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στο σχετικό πεδίο. Στο κεντρικό λογισμικό σύστημα θα τηρείται αρχείο που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα ή ακυρότητα κάθε συμμετοχής.
 3. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το email και θα τηρείται από την Εταιρεία. Για αυτόν τον λόγο η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999  και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων (επιβεβαίωση στοιχείων) και η ταυτοποίηση των νικητών. Επιπλέον, η ενδεχόμενη μελλοντική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τη διαφήμιση και την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών. Στην τελευταία περίπτωση τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα ενός έτους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της RETAIL WORLD Α.Ε. (Ερμού αριθμός 25, Νέα Κηφισιά Αττικής, τηλ: +302108181000) και να ασκήσει τα δικαιώματά του περί ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, η  Εταιρεία θα προβεί, αν και τυχόν απαιτείται εκ του νόμου, σε κάθε απαραίτητη γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσει το Διαγωνισμό κατά την κρίση της και χωρίς να θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση των συμμετεχόντων από αυτούς τους λόγους ούτε έναντι της Εταιρείας. Η τελευταία θα ανακοινώσει κάθε τέτοια τροποποίηση των όρων στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr, ή/και στο microsite www.publicbookawards.gr, ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της.
 5.  Κατά την διάρκεια συμμετοχής και ψηφοφορίας των συμμετεχόντων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει σε διάφορες προωθητικές ενέργειες προς τους συμμετέχοντες.
 6. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική Γρατσία, οδός Καρνεάδου αριθμός 41, Αθήνα, τηλέφωνο 210 – 2107214344, ενώ θα αναρτηθούν στο site το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.
 7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2014» συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής.
 8. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και του παρόντες αναλυτικούς όρους.

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2014»  

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με  διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25  (εφεξής αποκαλούμενη η «Εταιρεία») με αφορμή την έναρξη του διαγωνισμού με τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2014» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνει κλήρωση, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα  και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι θα δημοσιευθούν τόσο στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr., όσο και στο microsite www.publicbookawards.gr, όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και η ψηφοφορία για τα βραβεία κοινού.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14) έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην RETAIL WORLD Α.Ε. και στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β' βαθμού.
 3. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσεις στις 12.00 π.μ. της 19ης Μαρτίου 2014 και θα λήξει στις 11:59  μμ της 20ης Απριλίου 2014.
 4. Αριθμός Νικητών: 1.000
 5. Η συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται ως εξής:  Από 19/03/2014 έως και 20/04/2014, ο κάθε ενδιαφερόμενος και συμμετέχων έγκυρα στην Α΄ΦΑΣΗ της ψηφοφορίας του διαγωνισμού με τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2014», οι αναλυτικοί όροι του οποίου έχουν δημοσιευθεί τόσο στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr., όσο και στο microsite www.publicbookawards.gr, θα συμμετέχει αυτόματα σε κλήρωση για να κερδίσει τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα  (εφεξής αποκαλούμενα «τα Δώρα»). Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για τις οποίες ο συμμετέχων έχει διαβάσει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής του και έχει αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στο σχετικό πεδίο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους όρους του Διαγωνισμού.
 6. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 21/4/2014 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας παρουσία των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενώ οι νικητές θα ειδοποιηθούν γραπτώς μέσω του e-mail, το οποίο είχαν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.  Μόλις γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων τους,  θα αναρτηθεί η λίστα με τους αναδειχθησόμενους νκητές στο microsite www.publicbookawards.gr, Η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης ύστερα από ανάρτηση ανακοίνωσης στο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr, ή/και στο microsite www.publicbookawards.gr, ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της.
 7. Οι νικητές της κλήρωσης θα κερδίσουν τα εξής δώρα:

1ος Τυχερός ένα (1)  SAMSUNG GALAXY NotePro 12,2’’ & βιβλία από τα Public αξίας 200€,
2ος & 3ος τυχερός από ένα (1)  SAMSUNG GALAXY TAB PR 8,4’’ & βιβλία από τα Public αξίας 100€,
4ος τυχερός βιβλία από τα Public αξίας 400€,
5ος τυχερός βιβλία από τα Public αξίας 300€,
6ος & 7ος τυχερός από ένα  (1) SAMSUNG GALAXΥ Tab3 7’’ Lite & βιβλία αξίας 100€,
8ος, 9ος & 10ος τυχερός βιβλία από τα Public αξίας 100€,  και
επιπλέον 990 τυχεροί κερδίζουν έκαστος δωροεπιταγές αξίας 5€ για αγορές βιβλίων από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.public.gr.

 1. Η RETAIL WORLD Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα επιμέρους στοιχεία των δώρων π.χ. χρώμα, μορφή κλπ..Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα δώρα παραλαμβάνονται από τους νικητές αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού.
 2. Εάν οι νικητές αρνηθούν τα δώρα τους ή δεν προσέλθουν για την παραλαβή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμά τους.
 3. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η RETAIL WORLD Α.Ε. και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες τους εταιρίες καθώς και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, δεν έχουν ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των βραβείων ή δώρων ή  για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα βραβεία ή τα δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες.
 4. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η RETAIL WORLD Α.Ε. και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρίες καθώς και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.
 5. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποιαδήποτε κλήρωση, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή μέσω του τύπου ή και με προφορική ανακοίνωση, για σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής της κλήρωσης για τεχνικούς λόγος οφειλόμενους είτε στη διοργανώτρια εταιρία, είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων.
 6. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο τα ονόματα των νικητών και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των δώρων, η δε συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στα πλαίσια της διοργάνωσης της εν λόγω κλήρωσης η διοργανώτρια εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο και γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αποκλειστικώς για λόγους επικοινωνίας με τους αναδειχθησόμενους από την κλήρωση νικητές. Η διοργανώτρια εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η διοργανώτρια εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της RETAIL WORLD Α.Ε. (Ερμού αριθμός 25, Νέα Κηφισιά Αττικής, τηλ: +302108181000)  και να ασκήσει τα δικαιώματά του περί ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 8. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.